Asia Package Indicator

$199.00

(21 customer reviews)

+ This is a set of indicators including 10 indicators developed by Tommy
+ The indicator works within a 5-minute timeframe with a 5-minute expiration
+ 100% not Repaint
+ Daily profit can be achieved up to 50%
+ Note there are many components that fake my indicator
+ Please contact the correct indicator owner: https://t.me/AsiaIndicator

Store: Asia Indicator
Category:

Description

✅  Vào lệnh khi xuất hiện tên, kết thúc 5 phút
✅ Chỉ xác thực động báo khi kết hợp với cự ly và hỗ trợ
✅ Chỉ báo có thể hoạt động với mt2 tự động hoặc công nghệ. Tất cả những gì bạn cần làm là tín hiệu và đầu vào!

Bấm vào đây để nhắn tin cho chúng tôi, tôi đang ở đây! ➡️
🔥 https://t.me/AsiaIndicator 🔥

🆘Chúng tôi muốn cảnh báo khách hàng.
🆘 Chỉ báo được bán từ cửa hàng có tên: ” Edwin Binary Premium ” là giả mạo. Anh ta lấy hình ảnh và video từ kênh điện tử của tôi để lừa đảo mọi người. Khách hàng sau khi mua sẽ được nhận từ các số khác nhau mà thay đổi tên thành chỉ báo Châu Á. Please cẩn thận với người này. Đây là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

✅ Chanel Telegram: https://t.me/asiachanel

✅Chat Group: https://t.me/AsiaChanelChat

✅ Chỉ báo Châu Á gói trong ngày 01/10 với MT2TRADING✅

👋 Cập nhật Chỉ gói Châu Á vào ngày 06/10 với MT2TRADING✅

[video width = "1908" height = "908" mp4 = "https://mt2market.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-Project-1.mp4"] [/ video]

👋 Cập nhật Chỉ gói Châu Á vào ngày 12/10 với MT2TRADING✅

[video width="1908" height="908" mp4="https://mt2market.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/10/12.10.2020.mp4"]https://mt2market.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-Project.mp4

21 reviews for Asia Package Indicator

 1. mylovemouse9711

 2. Natosha Jacobs

  100% fake seller.

 3. Natasa Puri

  Hey tommy your all Indicators files are showings expired now. And does not work. But i bought lifetime license. Also i knock you telegram but you blocked me. Return my money back plz. You are a cheater bro. Your indicators give me more loss also.

 4. Anna

  The indicator worked fine, thanks Tommy

 5. edwinleeboss846

  The all indicators are expired and doesn’t working now. Tommy give me all copy files. And cancel my license.

 6. Danladi

  Good performance indicator. Daily profit can be 5-10%.

 7. Abdulrhman

  The daily indicator returns are quite good. There are only a few days of the month with a 10% loss but that’s not a problem. tks Tommy

 8. Luis

  The indicator not bad. There are daily profits. Thanks the author

 9. Alexender

  Indicator works well

 10. Thiago DA

  I thank Tommy very much. The indicator works pretty well. Some days for high profits

 11. John Bazarra

  From Asia Premium team with Love . Tks Tommy

 12. Madhavan

  Good indicator. I get a profit of 30-40% per week. Tks Tommy

 13. Saikrishna

  From Asia Premium Team. Tks Tommy

 14. Hesham

  Good Indicator. Tks Tommy

 15. Akram

  Tks Tommy. Indicator works very well, proud to be a member of the asia premium team

 16. Kabanejro

  The indicator works well in the 5-minute frame. This is a great thing for novices like me. Thank you for your help. From Asia Team Premium with love for u

 17. Paulina

  Wow, my friend. now see you Wish you have a great job. This is a good indicator

 18. Kratz

  Es bueno trabajar con su indicador. Realmente maravilloso

 19. Surendar96

  The indicator worked fine. Some days I get over 50% profit. Unbelievable . Tks Tommy

 20. chanaka jayanethra

  Very good indigator. full recommend ….. Thanks tommy

 21. Andrea

  The indicator works effectively. Thanks the author

Comments


Member
edwinleeboss846
10.09.20

100% scammer. alert for all.

Member
Kabanejro
10.10.20

I am a member of the asia premium team. Why did you steal Tommy’s information and photos? Create your own indicator. i will report you with mt2. You are the scammers